Visie

Visie

Muziek en cultuureducatie zijn cruciaal voor de persoonlijke ontwikkeling van een kind.
Behalve het eigen maken van muziek en cultureel erfgoed vindt persoonlijke – en
cognitieve (verbeelding en creativiteit) ontwikkeling plaats. HAA…in de Maat vindt deze
ontwikkeling cruciaal voor de ontwikkeling van het kind in een maatschappij die steeds
internationaler wordt. Muzieklessen stimuleren naast emotionele en muzikale intelligentie
ook algemene vaardigheden; samen muziek maken vraagt veel van het concentratie- en
doorzettingsvermogen van kinderen en leert kinderen op een andere manier samen te
werken. Ook hun grove en fijne motoriek wordt gestimuleerd.