Doelen

Doelstellingen

De stichting heeft als doel:

 • het ontwikkelen en het geven van muziekonderwijs op
  scholen ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen
 • het behouden van de cultuur, leefbaarheid en traditie in Oud-Vossemeer
 • het delen van kennis, ontwikkelen en samenwerken op het gebied van
  muziekonderwijs met andere (inter)nationale instellingen.

Onder vorenbedoelde scholen zijn onder meer begrepen:

 • Openbare basisschool Die Heenetrecht-School, gevestigd te Oud-Vossemeer;
 • School met de Bijbel De Ark, gevestigd te Oud-Vossemeer;
 • Rooms Katholieke basisschool Sint Anthonius, gevestigd te Oud-Vossemeer.

De stichting HAA.. in de Maat onderschrijft de volgende doelstellingen met onze
muziekeducatie voor de leerlingen:

 • De leerlingen hebben plezier in muziek;
 • De leerlingen leren samenwerken;
 • De leerlingen worden gestimuleerd in hun cognitieve en persoonlijke ontwikkeling;
 • De leerlingen maken kennis met het cultureel erfgoed en met muziek- en
  cultuuruitingen behorende bij de huidige tijd.

Ook onderschrijven we een tweetal onderwijskundige doelen, te weten:

 • Inzicht verschaffen in hoe de door de Overheid geformuleerde kerndoelen voor
  muziek in het basisonderwijs het meest optimaal vorm gegeven kunnen worden in de
  praktijk;
 • Inzicht krijgen in methodieken en de bruikbaarheid ervan bespreken en promoten;
 • Deskundigheidsbevordering op muzikaal niveau van leerkrachten en schoolleiding.

Tenslotte onderschrijven we met onze muziekeducatie de volgende twee
maatschappelijke doelstellingen:

 • Behoud cultuur, leefbaarheid en tradities in Oud-Vossemeer;
 • Overdraagbaarheid in Nederland en Europa;
 • De (unieke) samenwerking tussen de drie basisscholen van Oud-Vossemeer.