Oud-papier

 

Onze oud-papier container blijft open op de tijden zoals vermeld op het huis-aan-huis verspreidde rode kaartje. Wel het vriendelijke doch dringende verzoek om uw eigen oud-papier zelf in de container te zetten, op de meest efficiënte manier, zodat er zoveel mogelijk in de container kan. Dus graag alleen tijdens de openingstijden uw oud-papier brengen. Tijdens het brengen wel de richtlijnen van het RIVM aanhouden, zijnde de 1,5 meter afstandsregel. Zie ook de berichten van de Gemeente Tholen over het wegbrengen van het oud-papier. Dank namens OVM en de Gemeente Tholen.

 

 

Openingstijden 2020

De oud-papier container is zaterdag open van 10.00 uur tot 11.00 uur.                      

Week  Maand Datum
2, 4 januari 11, 25
6, 8 februari 8, 22
10, 12 maart 7, 21
14, 16 april 4, 18
18, 20, 22 mei 2, 16, 30
24, 26 juni 13, 27
28, 30 juli 11, 25

VAKANTIE

33, 35 augustus 15, 29
37, 39 september 12, 26
41, 43 oktober 10, 24
45, 47 november 7, 21
49, 51 december 5, 19

De container staat op de parkeerplaats bij het Sportpark.

Op de woensdagavonden (uitgezonderd vakanties) is de container ook geopend tussen 18.00 uur en 19.00 uur.

 

* dit schema komt te vervallen als de manier van inzamelen door de gemeente wijzigt in een container per huishouden.