Stichtingbestuur

Stichtingsbestuur

Bestuursleden:
Voorzitter: Jeannette Havermans
Penningmeester: Patrick Fase
Algemeen: Walter Siol
Adviseurs: Afgevaardigden van de drie basisscholen